thema Kunstschouw 2020 bekend: vrijheid

Het thema van de Kunstschouw 2020 is vrijheid, vrijheid in al zijn vormen. Kunstenaars werden en worden nog steeds geconfronteerd met beperkingen in de vrijheid om die werken te maken die uit hun geest ontspruiten. Denk maar aan de Entartete Kunst uit de naziperiode. Ook nu speelt dit nog in veel landen. Voor de kunstenaars die deelnemen aan de komende Kunstschouw gelden geen specifieke regels. Indien nodig kan overleg met een kunstenaar over een werk plaatsvinden. Het thema biedt de kunstenaars voldoende mogelijkheden om hier op in te spelen. Verplicht is dit overigens niet. Vrijheid kan door de kunstenaar bijvoorbeeld gerelateerd worden aan oorlog, gevangenschap, slavernij, ongelijkheid, apartheid, gender identiteit en feminisme. En zo zijn er nog meer koppelingen te leggen. De kunstenaars kunnen hun vrijheid ten volle benutten en er een mooie Kunstschouw van maken. Kunstenaars kunnen zich nog tot 1 december aanmelden! De Kunstschouw wordt gehouden van 13 tot en met 21 juni 2020. Er zal ook speciale aandacht zijn voor het materiaal glas.