Educatieve projecten

De Kunstschouw hecht sterk aan de rol die toebedeeld wordt aan educatie onder het motto Jong en opgroeien met kunst.
De Kunstschouw biedt een breed programma aan met hedendaagse kunst die verwondering wekt, kansen biedt en grenzen kan doorbreken. Waar mogelijk, worden o.a. basis- en middelbare scholen van Schouwen en De Kunstbende Zeeland op de mogelijkheden gewezen tot participatie aan en samenwerking met De Kunstschouw. Ook bij verschillende eindpresentaties van o.a. kunstacademies en Rijksacademies wordt gezocht naar jong talent en deze afstudeerstudenten worden geattendeerd op of worden uitgenodigd voor De Kunstschouw om hun daarmee een podium te bieden.

Ieder jaar wordt een basisschool van het eiland uitgenodigd om samen met een kunstenaar een project te realiseren voorafgaand aan De Kunstschouw en tijdens de Kunstschouwperiode kunnen de leerlingen hun werk presenteren. Er zijn ook activiteiten en workshops, waar kinderen tijdens De Kunstschouw aan mee kunnen doen. Het doel hiervan is om kinderen al op jonge leeftijd activerend met kunst bezig te laten zijn. Met deze verbreding van hun blik, de opgedane ervaring en beleving kan de zin in kunst verder opgewekt worden.

School en kunst
Onder het motto School en kunst geeft een van de Kunstschouwlocaties leerlingen van kunstklassen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid hun eindexamenwerkstukken in kunstvakken te presenteren.

Ook worden diverse activiteiten voor middelbare scholieren ontwikkeld. Deze lopen uiteen van workshops voorafgaand aan of tijdens De Kunstschouw en ook zij krijgen een podium voor hun werk. Dat kan variëren van een bezoek brengen aan een kunstenaar om diens werkwijze te beschouwen, tot een kijk-en-doe-opdracht tijdens de kunstschouw die activerend werkt. “Wat is kunst?” is nl. voor middelbare schooljeugd een interessante onderzoeksvraag om de blik te verruimen en hen met actuele stromingen in de hedendaagse kunst kennis te laten maken, zoals installaties, performances, digitale kunst en conceptuele werken, alleen esthetisch bedoeld of conceptueel en maatschappij kritisch. Deze hedendaagse kunsten lenen zich uitstekend voor onderzoek naar, en verdieping in zowel het werk als de kunstenaar.

Jonge kunstenaars en Kunstschouw Award

De Kunstschouw stimuleert jonge kunstenaars aan het begin van een kunstcarrière door hen met een financiële ondersteuning een podium te bieden en door de uitreiking van de jaarlijkse Kunstschouw Award. De jeugd heeft de toekomst en De Kunstschouw wenst hun een kritische en verruimende blik in de kunst toe en hoopt dat ook voor hen kunst een belangrijke plaats zal innemen.

Demonstraties en workshops
En er is bij De Kunstschouw nog veel meer te ontdekken. De aanwezigheid van kunstenaars vormt daarbij een aantrekkelijk onderdeel. Ook zijn er demonstraties en workshops die begeleid worden door een kunstenaar.

 

vrijwilligers


wij vragen

award


lees meer

organisatie


over ons