NOOIT SCHOUWEN ZONDER CATALOGUS

header: werk van Toyisme Kunstbeweging
.

Bij iedere editie van de Kunstschouw wordt een nieuwe catalogus uitgebracht. Het full color blad is een onmisbaar item voor de bezoeker en voor de kunstenaar. Het bevat beknopte informatie over de deelnemende kunstenaars en hun werk en over de adressen van de ca. 27 deelnemende locaties, aantrekkelijke fietsroutes en  grote parkeerplaatsen. Maar ook een jaarlijkse column van een externe deskundige, workshops, educatieve projecten, extra activiteiten, zoals voorstellingen, en nog veel meer.

Advertenties en de kleine bijdrage in de kosten maken de catalogus ook belangrijk voor Kunstschouw.

Het blad kan tijdens de Kunstschouwperiode aangeschaft worden op de deelnemende locaties langs de route, herkenbaar aan de evenement vlag met het rode logo. De prijs bedraagt € 7,00. Maar bent u nu al benieuwd naar editie 2024? Zie hier waar u terecht kunt.

Men kan de catalogus ook thuis ontvangen: bestel het gewenste aantal  (jaartal van de editie vermelden) door overmaking van het juiste bedrag op bankrekening  NL02 INGB 0665 7702 51 ten name van Stichting Kunstschouw Westerschouwen o.v.v. naam en adres waarop men de zending wil ontvangen.

Bij onvolledig adres wordt het bedrag geretourneerd en de bestelling geannuleerd.

De kosten van de catalogus inclusief btw, verpakking en verzendkosten bedragen:

1 exemplaar      =  € 12,00
2 exemplaren    =  € 20,00
3 exemplaren    =  € 27,00
4 exemplaren    =  € 41,00
5 exemplaren    =  € 25,00

Verzending naar adressen buiten Nederland is niet mogelijk.