Over Kunstschouw

header: werk van o.a. Thea Kanters, Karel van Wijngaarden, Ro-Nalt Schrauwen
.

Kunstschouw streeft naar een laagdrempelig en breed podium voor een jaarlijkse ontmoeting tussen professionele kunstenaars met hedendaagse en actuele kunst en met bezoekers uit het gehele land en de buurlanden. Kunstschouw trekt jaarlijks naar schatting 15.000 bezoekers. Het beleid is erop gericht Kunstschouw jaarlijks te organiseren op basis van de doelstellingen en de middelen die ons daartoe ter beschikking zijn gesteld.

De officiële opening wordt georganiseerd voor deelnemers en genodigden en wordt feestelijk begeleid door een culturele activiteit in de vorm van muziek, dans of performance. Kunstenaars kunnen elkaar tevens ontmoeten tijdens de avondopeningen.  Bovendien wordt Kunstschouw afgesloten met een gezamenlijk ‘Kunstmaal’ tijdens welke festiviteit ook de Kunstschouw Award voor jonge kunstenaars wordt uitgereikt.

Door de uitgave van de jaarlijkse Kunstschouw catalogus wordt een full color blad aangeboden, dat ingaat op wat de kunstenaars te bieden hebben.  Publiciteit wordt verder op alle mogelijke manieren zoveel mogelijk gezocht. De Stichting Kunstschouw Westerschouwen kent geen beloningsbeleid en steunt volledig op basis van vrijwilligheid.

Met dank aan de subsidiegevers, de Provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, de Stichting Renesse en het Prins Bernhardfonds.

De stichting is in 1993 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (41115282). De fiscale schenkingsregeling ANBI is van toepassing op giften aan de Stichting Kunstschouw Westerschouwen. Het RSIN/fiscaalnummer is 8047.95.484.

Wil je meer weten over onze stichting? Download dan onze jaarstukken van 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016.

Organisatie

Bestuur
Frans Prins voorzitter
Sam Karstens secretaris
Cor de Koning penningmeester
Berita Valk artistiek leider
Wil Poldervaart

 

Kunstcommissie
Berita Valk artistiek leider
Cor de Koning penningmeester
Myriam Sels secretaris

 

Redactie Kunstschouw Catalogus

Pim van der Wel
Myriam Sels
Berita Valk
Hetty Begheyn

Website

Els van der Pool

.

Afbeeldingen: werk van
nr 1: Welmoed Reitsma
nr 2: Annemiek van Rooijen
nr 3: Ellen Holleman
nr 4: Ingrid Janssen
nr 5: Yvonne Postma
nr 6: Mira de Koning

impressie van Kunstschouw 2023

Schuur de Wilde Reitsma Welmoed
1
Torenhoeve Rooijen Annemiek van
2
Elenbaas Holleman Ellen
3
ingrid_janssen2
4
Tentebosch Postma Yvonne
5
Mira Koning Mira de
6