Over ons

De Kunstschouw streeft naar een laagdrempelig en breed podium voor een jaarlijkse ontmoeting tussen professionele kunstenaars met hedendaagse en actuele kunst en met bezoekers uit het gehele land en de buurlanden. De Kunstschouw trekt jaarlijks naar schatting 15.000 bezoekers. Het beleid is erop gericht de Kunstschouw jaarlijks te organiseren op basis van de doelstellingen en de middelen die ons daartoe ter beschikking zijn gesteld.

De officiële opening wordt georganiseerd voor deelnemers en genodigden en wordt feestelijk begeleid door een culturele activiteit in de vorm van muziek, dans of performance. Kunstenaars kunnen elkaar tevens ontmoeten tijdens de avondopeningen.  Bovendien wordt de Kunstschouw afgesloten met een gezamenlijk ‘Kunstmaal’ tijdens welke festiviteit ook de Kunstschouw Award voor jonge kunstenaars wordt uitgereikt.

Door de uitgave van het jaarlijkse Kunstschouw magazine wordt een full color catalogus aangeboden, die ingaat op wat de kunstenaars te bieden hebben.  Publiciteit wordt verder op alle mogelijke manieren zoveel mogelijk gezocht. De Stichting Kunstschouw Westerschouwen kent geen beloningsbeleid en steunt volledig op basis van vrijwilligheid.

Met dank aan de subsidiegevers, de Provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, de Stichting Renesse en het Prins Bernhardfonds.

De stichting is in 1993 opgericht en is ingeschreven bij de kamer van koophandel (41115282). De fiscale schenkingsregeling ANBI is van toepassing op giften aan de Stichting Kunstschouw Westerschouwen. Het RSIN/fiscaalnummer is 8047.95.484.

Wil je meer weten over onze stichting? Download dan onze jaarstukken van 2018, 2017 en 2016.

Organisatie

Bestuur
Edzard Gelderman voorzitter
Sam Karstens secretaris
Cor de Koning penningmeester
Marjolijn van den Adel advies-redactie
Berita Valk voorzitter kunstcommissie
Henk Schoute

 

Kunstcommissie
Berita Valk, voorzitter
Ifrea Dorreman, kunstexpert
Myriam Sels, secretaris
Audrey Wiersema, locaties
Cor de Koning, penningmeester

 

Redactie Kunstschouw Magazine

Marjolijn van den Adel
Marjan Overdijk
Myriam Sels
Vacature…

Kunstschouw in beeld