Voorbereidingen Kunstschouw in volle gang

De Corneliuskerk in Noordwelle (locatie 26) is o.a. toebedeeld aan Gertjan Evenhuis. Zijn museale beelden zullen in dit mooie kerkje prachtig tot hun recht komen. Gertjan Evenhuis (1955) is als persoon een tegenpool, een antipode. Zijn beelden zijn qua materiaalverwerking, eigenheid en thematiek tegengesteld aan de heersende mode. De thematiek van zijn hele oeuvre is van grote zeggingskracht, bijna van een zekere oneindige waarde. Zo komen in zijn werk telkens de werkelijke waarden van ons bestaan aan de orde, zoals de natuur, onze wereld, het lijden, verdriet, trouw, het leven en de dood. Zijn beelden roepen zo het tegendeel op van wat we zouden verwachten. Er is altijd een contrast met de werkelijkheid. Een veerman die op weg naar de eeuwigheid schipbreuk lijdt. Een Atlas die zich niet staande kan houden. (tekst: beeldengalerij Het Depot, Wageningen). Het zou mooi zijn als we op de Kunstschouw ook de indrukwekkende film die Het Depot over zijn werk maakte kunnen laten zien. We doen ons best. Frédérique Spigt is een ontzettend creatief en veelzijdig mens. Ze kan zingen, schrijven, dichten, toneelspelen, tv maken en tijdens de Covid pandemie heeft ze ontdekt dat ze ook goed kan schilderen. Tot haar eigen verbazing. In de voor theaterartiesten slappe corona-tijd kwam een vriend aanzetten met verf, penselen en doeken. Ze pakte de uitdaging op en met succes: haar schilderijen zijn indrukwekkend, kleurrijk, expressief en rauw. Ze doen ook wel denken aan het werk van Picasso. "Het is wonderlijk dat ik dit allemaal heb gemaakt. Ik heb nooit geschilderd, ik doe het iets meer dan een jaar. En nu ik ernaar kijk, ben ik verbijsterd." Haar werk hangt inmiddels tussen dat van bekende kunstenaars. En nu dus straks ook hier, op de Kunstschouw bij Atelier Anna Blom. (locatie 4). Naast haar schilderijen is ook de bijzondere film ‘Mans genoeg’ van Sonia Herman Dolz te zien. Haar theaterhart klopt ondertussen gewoon door: ze gaat dit najaar samen met actrice Annet Malherbe op tournee met liedjes van Elvis Presley. .
Van links naar rechts: Het Immernimmer, Gertjan Evenhuis Homo Sapiens, Frédérique Spigt