de Kunstschouw 2018 komt met een thema: Kunst NATUURlijk

Kunst  NATUURlijk

Een leefbare aarde met schoonheid, vergankelijkheid, maatschappijkritiek, milieuzorgen, klimaat, mens en voedsel

Een breed thema maar u vindt het allemaal binnen de 25ste jubileumeditie van de Kunstschouw 2018. Om te beginnen schoonheid, want deze is kunstenaars toevertrouwd in de verbeelding en uitbeelding van hun ideeën. Maar ook de vergankelijkheid is hierbij niet weg te denken. Die speelt een belangrijke rol in het kwetsbare en gekwetste aardse bestaan waar wij mensen zo gretig gebruik én misbruik van maken.

Kunstenaars staan hierbij stil. Zij tonen langs de route allerlei eigen thema’s maar zijn tevens bij uitstek in staat om een weerspiegeling te geven van wat er in de wereld leeft, letterlijk en figuurlijk. En wel zo, dat bij een vanzelfsprekendheid opnieuw wordt stilgestaan en een nieuwe kijk op gezichtspunten gegeven wordt.

Zo creëren kunstenaars een onmetelijke wereld met hergebruikte materialen, door mensen verguisd, maar weer tot schoonheid of concept verheven. Of gesprokkeld uit de vergankelijke natuur, weer tot leven gewekt om ons erop te wijzen dat we zuinig moeten zijn op dat wat we – nog – hebben. Een problematiek die op verschillende locaties te zien is. Een problematiek ook waarin wij mensen een hoofdrol in spelen.

De mens staat vaak centraal, in kunstuitingen weergegeven op papier, doek, in steen of stoer staal. Zelfs wordt het lichaam zelf materiaal, voor een expressie in bodypaint.

Maar waar wij de mens vaak als middelpunt van de natuur zien, tonen kunstenaars ons dat we noch met natuur, noch met mensen al te voorzichtig omgaan. Zouden we juist niet zeer zuinig moeten zijn op onze meest eigen natuur, het lichaam?

Gezondheid en voedsel spelen hierbij een belangrijke rol. In de kerk in Noordwelle wordt u beproefd door de Zoete Zonde, zo verleidelijk maar vol gevaar! Dé plek om uw eigen zoete zonde te overpeinzen? Biecht hier maar eens op…

Er is dit jaar weer volop te overpeinzen maar ook te genieten. Dat mag dit keer, en zelfs niet met mate, maar volop van de geneugten van deze 25-jarige jubileumeditie van de Kunstschouw.

Marjolijn van den Adel, artistieke leiding