de Drie Wilgen

Veel groot ruimtelijk werk op locatie De Drie Wilgen

De Belgische Anne Steen laat een bijzondere erehof zien van keramiek en staal. Terwijl Els Franken verhalen vertelt in mixed media.

Anne Steen is bezorgd over de vaak kwalijke rol die de mens speelt in het milieu.

Haar passie voor de natuur uit zich niet alleen in werken van klei, maar ook in de combinatie van glas, hout, metaal of polyester. De installatie In Memoria verbeeldt het lijden van de natuur onder oorlogsgeweld.

Gebaren en houdingen zijn de inspiratiebron voor het ruimtelijk werk van Els Franken. Haar figuren tonen een wankel evenwicht tussen verscheidene emoties. Zij nodigt de kijker uit het verhaal achter het beeld te ontdekken door het stellen van vragen. Ieder antwoord is een stap naar het verhaal.

Bij De Drie Wilgen is nog veel meer te zien van 15 tot en met 23 juni!