Leestip op WereldRegio.nl

Ze zal langs de zijlijn nog actief blijven, maar na zeventien jaar zit het er wel op voor Marjolijn van den Adel. Vijfenzeventig is ze nu en ze heeft haar sporen verdiend bij de Kunstschouw. ‘Ze deed het niet alleen’ haast ze te zeggen, maar Van den Adel heeft haar stempel wel gedrukt op deze kunstroute in de Westhoek. Ze volgde Fred Kiel op als initiatiefnemer van de Kunstschouw. ‘Een dame met een parelketting’ noemde ambtenaar Bert Stuit haar bij Kiels vertrek. Een beetje van ‘kan die het wel?’. Dat was voor haar een extra motivatie om er de schouders onder te zetten. Lees het hele artikel op wereldregio.nl