de Kunstschouw met spannende installaties

Veel kunstenaars presenteren bij de Kunstschouw hun kunstwerken, grote en kleine, Wij vergeten zeker de schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en keramiek niet. En dit is niet alles, er is nog veel meer te ontdekken aan beeldende kunst, in een omlijsting van muziek, toneel en poëzie. Maar sommige spannende installaties springen eruit. Over deze installaties: Vergeten mensen Thea Zweerink geeft vergeten mensen op oude foto’s opnieuw een gezicht door ze te gedenken in haar schilderijen en installaties. Zij verbeeldt dat wat voorgoed voorbijgegaan lijkt, uitvergroot in vaagheid. En de dood is daarin niet ver weg. ‘Die vaagheid is ontstaan, omdat ik vroeger dacht dat een foto ook vaag werd als iemand was overleden,’ zegt ze daarover. In Zweerinks installatie Sjofar speelt het geluid van de sjofar, de ramshoorn, dezelfde rol als voor en tijdens Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaar. De klanken roepen op tot bezinning op het voorafgegane jaar. De goede en de slechte daden worden door Zweerink uitgebeeld door het contrasterende gebruik van de kleuren zwart en wit. Voor haar schilderingen en tekeningen gebruikt zij een verscheidenheid aan achtergronden. Zij laat uitbeeldingen aarden op de grond, verankerd in het aardse heden. Maar tevens laat zij beelden op transparante tule vrij in de ruimte zweven, om herinneringen en gedachten uit te drukken. Er tussendoor bewegend, veranderen de beelden en zweven de tekeningen door elkaar. Als geesten uit een vorig leven. Röntgenfoto’s en chemie Is your Body a Bottle is een project van installaties van Bert Feddema. Bij deze installaties behoren tekeningen op doek. ‘Een zelfportret,’ zegt hij zelf. Maar de portretten zijn van zijn binnenste. Ze geven zijn medische geschiedenis, zijn lange termijn medicatie en zijn gang door ziekenhuizen weer. Door met potloden te krassen op eigen röntgenfoto’s van botten, spieren en organen laat hij de persoonlijke kant zien. Daarnaast creëert hij vreemdsoortige kille stillevens van geheimzinnige processen in flessen en bakken, gevuld met licht en chemische vloeistoffen. In eerste instantie doen deze denken aan geheime drugslaboratoria of vervuilende industrie. Maar ze zijn een weergave van de onpersoonlijke klinische kant van de medische wereld en de door farmaceutische multinationals ingegeven belofte van langer en gezonder leven. McJezus Casper Braat geeft met zijn McJezus als low-culture fenomeen een kritische reactie op individualistische trends, maar laat ook de schoonheid van massaproductie en massacultuur zien. Hij wil met deze installatie een heilige uitstraling benaderen, compleet met alle rituelen en symbolen die bij een aanbidding van hogere machten horen. McJezus wordt vergeleken met grote ondernemingen die weloverwogen beslissingen nemen en daarin niets aan het toeval overlaten. Vanuit een puur visueel gezichtspunt lijkt alles perfect en kloppend, maar onder de oppervlakte schuilt een kunstmatige perverse realiteit die zich voedt met primitieve behoeftes.  Choreografieën over de wind die door de bomen waait Gabey Tjon a Tham creëert installaties met bewegende machines en met licht en geluid, die ruimtes transformeren. Dit geeft een zintuiglijke ervaring. Met zeer verschillende materialen geeft zij mechanische sculpturen vorm die er poëtisch uitzien. Er ontstaan choreografieën met zowel een mechanisch als natuurlijk karakter.  Met ieder werk wil zij steeds nieuwe belevingsruimtes scheppen. The monads is een kinetische geluidsinstallatie speciaal passend gemaakt voor de ronde ruimte van de 17e eeuwse Pannekoekenmolen. Tjon a Tham ontwierp een zelfsturend systeem voor motoren en geluid, dat verschillende gedragspatronen in tijd regelt. Wat je hoort en ziet is nooit hetzelfde en er is geen begin of einde. De ronddraaiende speakers creëren een mix van direct reflecterend geluid waardoor dit zowel van dichtbij als van ver lijkt te komen. De wind die door bladeren van bomen waait, is hierbij haar uitgangspunt geweest. Art chitecture Gitta Pardoel, kunstenaar en architect, richt niet zomaar ruimte en landschap in met haar tekeningen, foto’s en installaties. Zij verandert de sfeer en identiteit van een ruimte en bewerkt op die manier de relatie tussen mens en omgeving. Ze doet dat met lijnen en vlakken, met vervagende vlekken en flarden realiteit. Vroegere ervaringen vervreemden hierdoor, maar kunnen ook herinneringen en emoties oproepen. Benarde toestanden Veel mensen leven in benarde omstandigheden. Ze lijden onder geweld, armoede, onderdrukking of uitsluiting. En dan pakken zij hun koffers, op zoek naar een betere wereld. Lineke Kraaks transparant gemaakte koffers in het antieke Wagenhuis staan symbool voor dit vertrek en het lijdt geen twijfel dat de mensen die in onnatuurlijke houdingen in deze koffers bekneld zitten, deze benarde toestanden weerspiegelen. Er is geen enkele ruimte meer voor hen over.Linekes prenten, toepasselijk ingebonden in een koffer, sluiten hier naadloos bij aan.