NOOIT SCHOUWEN ZONDER MAGAZINE

Bij iedere editie van de Kunstschouw wordt een nieuwe catalogus Het Kunstschouwmagazine  (de officiëletitel) uitgebracht. Het full color blad is een onmisbaar item voor de bezoeker en voor de kunstenaar. Het bevat

beknopte informatie over de deelnemende kunstenaars en hun werk en over de adressen van de ca. 35 deelnemende locaties, aantrekkelijke fietsroutes en  grote parkeerplaatsen. Maar ook een jaarlijkse column van een externe deskundige, workshops, educatieve projecten, extra activiteiten, zoals voorstellingen, en nog veel meer.

Advertenties en de kleine bijdrage in de kosten maken het magazine ook belangrijk voor De Kunstschouw.

Het magazine is vanaf half mei in Zeeland op diverse plaatsen, o.a. bij boekhandels verkrijgbaar. Ook kan het magazine tijdens de Kunstschouwperiode aangeschaft worden op de deelnemende locaties langs de route, herkenbaar aan de evenement vlag met het rode logo. De prijs bedraagt € 5,00.

Men kan het magazine ook thuis ontvangen: bestel het gewenste aantal magazines (jaartal van de editie vermelden) door overmaking van het juiste bedrag op bankrekening

IBAN NL02 INGB 0665 7702 51 ten name van Stichting Kunstschouw Westerschouwen o.v.v. naam en adres waarop men de zending wil ontvangen.

Bij onvolledig adres wordt het bedrag geretourneerd en de bestelling geannuleerd.

De kosten van het magazine inclusief btw, verpakking en verzendkosten bedragen:

1 magazine     =  €  8,50
2 magazines    =  € 15,00
3 magazines    =  € 20,00
4 magazines    =  € 25,00
5 magazines    =  € 25,00

Verzending naar adressen buiten Nederland is niet mogelijk.

Bezoekers


informatie

Kunstenaars


meer informatie

organisatie


over ons